Klidné dítě, klidná máma

Rozpoznání příznaky stresu vyžaduje velkou pozornost, ale nalezení řešení a zdroje stresujících konfliktů je také velkou výzvou pro všechny dospělé. Zvažte, jak obtížné může být pro dítě, když nedostanou dostatečnou podporu. Úleva z stresu vždy začíná pozorností a také rozpoznáváním příznaků, protože znalosti symptomů a konfliktů nám může dát klíč k vyřešení problému.

Existují obecná řešení, která poskytují dobrý výchozí bod pro snižování stresu bez ohledu na problém. Patří sem například každodenní rutina, vydatný odpočinek, správná výživa a přítomnost rodičů. Tyto faktory mohou pomoct dětem se vyrovnat se stresovými situacemi. Dejte svým dětem dostatek času. Mluvte s nimi, někdy stačí jen být ve stejné místnosti, aby cítily, že mají možnost si s vámi kdykoliv popovídat. Trávit s dětmi dostatek času, hrát si s nimi je důležité. Potom jsou více uvolněné a cítí se v bezpečí.

SPRÁVNÝ ODPOČINEK, SPÁNEK

Připravte si večerní nebo spánkový rozvrh, kterého se můžete i o víkendech držet s menším či větším časovým rozdílem. Tato rutina by měla zahrnovat třiceti až čtyřiceti minutový interval strávený spolu s dětmi. V tomto časovém intervalu můžete připravit oblečení na ráno a třeba přichystat batoh do školy. Zbytek by však měl být o přípravě na spaní, když čtete pohádky a povídáte si o tom, co se staloMůžete dětem vymýšlet pohádky, které reflektují, co se během dne stalo. Je dobré taky vymyslet řešení těchto pohádek. Není třeba se bát této vytvořené fikce. Děti dokážou i jednoduché, krátké příběhy prožívat díky jejich bohaté představivosti. Vám stačí jen vymyslet kostru příběhu a nechat dítě, aby se zapojilo do vymyšlení příběhu. Prostřednictvím jejich komentářů zjistíte, co je zajímá a jejich zkušenosti ze světa.

V těchto momentech je důležité mít fyzický kontakt, pohlazení nebo mazlení. To pomáhá dětem přejít z každodenních činností do uvolněného stavu a snáze usnout.

Kromě spánku hraje důležitou roli také odpočinek a hry. Hra děti uvolňuje. Bohužel například sport je stále víc o úspěchu než o zábavě. Je dobré se ujistit, že si vaše dítě hraje jen tak pro radost. Nechte svému dítěti denně čas na hraní si s hračkami, sportování (bez soutěžení), chození na procházky nebo jízdu na kole. Relaxace může být také usnadněna tím, že jim dáme trochu volna ze školy nebo z aktivit po škole.

Co se týče správné výživy upřednostňujte ovoce, zeleninu podle chutí dítěte, pestrou stravu a snižte množství sladkostí. Čokoláda a bonbóny dodávají rychlou energii, ale jen na krátkou dobu. Pak jsou děti jako na horské dráze jak fyzicky, tak emočně. Je tedy dobré vyhnout se sladkostem ve večerních hodinách.

Americká studie probíhající 30 let, zkoumající 968 lidí zjistila, že čokoláda jednou týdně zlepšuje kognitivní schopnosti a paměť. Proto je nejlepší zvolit jeden den v týdnu, který bude tzv. čokoládový den. Dítě tedy nezažívá odnětí, ale naopak dostane řád.

PŘÍPRAVA NA STRESOVÉ SITUACE 

Pokud se bojíme určitých situací, vyhýbáme se jim. Avšak vyhýbání se situacím vyvolávajícím úzkost ustálí pocit úzkosti. Je dobré dát dětem sebedůvěru, aby dokázaly čelit svým obavám, a pomáhat jim konkretizovat příčiny pocitu úzkosti.

Můžeme jim pomoct připravením se na potenciálně stresující situace. Například jim dejte vědět, jakmile s nimi jdete k lékaři a podrobně jim vysvětlete, co se tam bude dít. Všechny tyto informace lze přizpůsobit věku a rozpoložení dítěte.

Můžeme dětem vysvětlit jaké by to bylo, kdyby se ničeho nebály. Tím se posiluje jejich vůle ke konfrontaci, boji proti těžkým situacím. I v tomto případě hrají klíčovou roli pohádky, protože hrdinové pohádek také překonávají své vlastní konflikty a obavy. Na konci pohádky je odměna za boj a za vítězství, což může pomoct uvolnit úzkost a povzbudit dítě ke konání. Odměna za vaše obavy tedy může být podnětem k provedení nezbytných kroků v budoucnosti. Tato odměna může být objetím, nálepkou, hrou, trávením času v zábavném parku, na koupališti nebo čímkoli, co dává dítěti pozitivní zpětnou vazbu za pokrok co zvládl.

MODELOVÉ CHOVÁNÍ A POZITIVNÍ MYŠLENÍ

Děti napodobují dospělé. My jsme ti, kteří jim dávají vzory k úzkosti a také k uvolnění z tohoto pocitu. Pokud se tedy my sami vyhýbáme situacím vyvolávajícím úzkost, bude i naše dítě. Pokud čelíme našim obavám, bude dítě také čelit. Díky péči o sebe a pravidelnému věnování času našim potřebám se dítě učí, že péče o sebe je důležitou součástí života. Stejně tak je pro ně vzorem negativní a pozitivní myšlení.

Dítě se učí snáze a rychleji z pozorovaných vzorců, které se snadněji integrují než vyučované metody.

Rodiče a učitelé jsou prvním krokem ke zmírnění pocitu úzkostí v dítěti. Jsme pro ně příklady, jak se vypořádat s emocionálně obtížnou situací. Když tedy přemýšlíme o psychické pohodě našeho dítěte, nejprve si pomysleme na vlastní. Tyto modely je doprovázejí celou dospělostí a zásadně rozhodují o tom, jak zažijí stresující situace a těžší životní fáze jako dospělí.

POZITIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Nezapomeňte, že určitý stres je normální! Dejte dítěti vědět, že je v pořádku být naštvaný, mít strach, cítit se osamělý nebo úzkostný a že ostatní lidé se mohou občas cítit stejně. Pocit zajištění je velmi důležitý, a proto my, jako rodiče, musíme dát dětem vědět, že jim věříme, že zvládnou těžké situace.

Pokud vaše dítě říká, že má strach nebo se bojí, pak mu neříkejte „Ne, jsi v pořádku". To nepomáhá dítěti. Naopak dejme dětem vědět, že vidíme jejich obavy, úzkosti a ptejme se proč se bojí, co v nich vyvolává strach.

Když dítě neví nebo nechce problém prodiskutovat, zkuste s nimi mluvit o vlastních problémech jejich jazykem. To ukazuje, že jste schopni se s vlastními problémy vypořádat a zároveň je sdílet s dětmi. Navíc to dá dětem pocit, že jste k dispozici, kdyby se rozhodly, že chtějí mluvit o svých problémech.

Čtení příběhů, pohádek o jejich věkové skupině jim pomůže lépe porozumět dané situaci. Také jim dá na vědomí to, že nejsou sami se svými pocity a myšlenkami.

TECHNIKY NA UVOLŇOVÁNÍ STRESU

S malým úsilím můžeme našim dětem poskytnout nástroje, které potřebují k udržení emoční rovnováhy. Děti mohou hrát aktivní roli při vytváření našeho vlastního zdravého a pokojného života. Tyto techniky mohou být:

1. Používejte potvrzení, pozitivní prohlášení, která vyrovnávají stres vašeho dítěte!

Naučte své dítě udělat přestávku a říct si: „Jsem v pohodě“; "Jsem klidný"; "Jsem šťastný"; "Jsem v bezpečí." S těmito a podobnými nápady  můžete také dělat malé poznámky, ke kterým má snadný přístup během dne, např. napsané na zadní straně školního poznámkového bloku, v penálu, v kapse nebo umístěné v misce, v bytě, z kterého může kdykoli vytáhnout jednu poznámku.

2. Naučte je, jak vytvářet vizualizované obrázky!

Povzbuzujte dítě, aby vymyslelo šťastné a pozitivní myšlenky a obrazy, které může přivolávat, když zažije stresující situaci. Může to být povídka, scéna, na kterou si vzpomene, když se bojí, nebo zažívá úzkosti. Může si představit skákání v oblacích, klouzání z duhy nebo plavání v bublině. Sledujte, jak vlastní relaxační technika ovlivňuje dítě, jak je dokáže aplikovat.

3. Procvičujte řízené dýchání!

Pomalé a hluboké dýchání může snížit úzkost a hněv dítěte. Každé dítě snadno zvládne tuto důležitou a výkonnou techniku. Nadechněte se pomalu, když počítáte: 1-2-3-4. Potom pomalu vydechněte: 1-2-3-4. Můžeme to také ukázat na plyšovém zvířeti pro hravost.

4. Používejte progresivní svalovou relaxaci, která pomůže vašemu dítěti usnout!

Tělo a mysl dítěte lze uklidnit masírováním různých svalových skupin. Začínejme u nohou, pak směrem nahoru k hlavě, přičemž můžeme také zdůraznit: nyní uvolníme nohy, noha se teď uvolňuje, noha je uvolněná apod. Po nějaký čas bude dítě schopno tyto pohyby provádět samo. Tuto techniku můžete provést i tak, že napínáme svalovou skupinu na několik sekund, poté ji uvolníme.

Většina z rodičů má dobrou schopnost zvládat stresové situace svých dětí. Pokud se však u dítěte i přes různé techniky a metody projeví znepokojující, zhoršující se příznaky, když stres již způsobuje vážnou úzkost nebo když toto chování způsobuje vážné problémy ve škole, v komunitě, pak můžeme zavolat vnější pomoc terapeuta nebo jiného odborníka na duševní zdraví.

Mnozí jsou v rozpacích, když žádají o odbornou pomoc. Mají obavy, co budou říkat rodiče spolužáků, sousedé. Pravdou je, že se není za co stydět. V některých případech může být použití profesionální pomoci velmi odůvodněné. Dítě nebude stigmatizováno, ale naopak se jeho život zlepší. Koneckonců, pro nás všechny je nejdůležitější fyzická, duševní a psychická pohoda našeho dítěte.

 

Zdroj:
www.vekaalkotomuhely.hu